Mechanical Interlock (V)

อุปกรณ์เสริมสำหรับ AF Contactor
รุ่น Mechanical Interlock (V)
( ตัวล็อคสลับทาง )

 

มีหน้าที่ป้องกันไม่ให้คอนแทคเตอร์ 2 ตัวทำงานพร้อมกัน
ใช้สำหรับสตาร์ทเตอร์แบบสตาร์เดลต้า (Y-D) และแบบหมุนกลับทาง (FW)
โดยมี Interlock ทางไฟฟ้าสำหรับรุ่น VEM4

จัดจำหน่ายทั้งหมด 4 รุ่นสินค้า