Mechanical Interlock ( VM96-4 )

Mechanical Interlock, VM96-4

Mechanical Interlock (V)
รุ่น VM96-4

 

การติดตั้งสำหรับคอนแทคเตอร์
ทั้งด้านซ้ายและขวา
รุ่น AF40 – AF96