UA Contactor

UA Contactor

ใช้ตัดต่อคาปาซิเตอร์เข้ากับวงจรไฟฟ้าโดยเฉพาะ

 

 

UA Contactor สามารถทนกระแสสูงชั่วขณะกำลังต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าได้สูง มีตัวเชื่อมที่ดียึดต่อภายใน ติดตั้งกับรางหรือใช้สกรูยึด

UA Contactor แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม