Mechanical Interlock ( VM19 )

Mechanical Interlock, VM19

Mechanical Interlock (V)
รุ่น VM19

 

การติดตั้งสำหรับคอนแทคเตอร์
ทั้งด้านซ้ายและขวา
รุ่น AF116 – AF370

 

**หมายเหตุ: สำหรับคอนแทคเตอร์ ขนาดเท่ากัน
AF116-AF140, AF190-AF205, AF265-AF370