Detuning Reactor

Detuning Reactor

ใช้กับคาปาซิเตอร์ ในระบบไฟฟ้าแรงดันสูงสุด 690V

 

การติดตั้งคาปาซิเตอร์ในระบบไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงเพาเวอร์แฟกเตอร์ จะทำให้เกิดวงจรเรโซแนนซ์แบบขนาน ซึ่งมีความถี่เรโซแนนซ์ที่ตรงกับความถี่ที่มีอยู่ในระบบไฟฟ้า จึงเกิดการขยายปริมาณฮาร์มอนิกให้มีปริมาณสูงขึ้นอย่างมากจนทำให้เกิดความเสียหายในระบบไฟฟ้า จึงได้มีการนำดีจูนฟิลเตอร์มาใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งประกอบด้วยคาปาซิเตอร์ต่ออนุกรมกับ Reactor จะทำให้เกิดวงจรเรโซแนนซ์แบบขนานและแบบอนุกรมพร้อมกัน โดยวงจรเรโซแนนซ์แบบขนานที่เกิดขึ้นนี้ จะมีความถี่เรโซแนนซ์แบบขนานที่ต่ำกว่าความถี่ของทุกๆ ฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้าจึงไม่เกิดปัญหาการขยายฮาร์มอนิกขึ้น และวงจรเรโซแนนซ์แบบอนุกรมที่เกิดขึ้นจะช่วยกรองฮาร์มอนิกบางส่วนออกจากระบบไฟฟ้าอีกด้วย ซึ่ง ABB ได้ออกแบบ Reactor ให้สามารถใช้งานได้ปลอดภัยและเชื่อถือได้

 

โดยที่แกนเหล็กมีความแม่นยำสูง มีการนำแผ่นเหล็กมาเรียงตัวเป็นแกนเหล็กอย่างแม่นยำ ทำให้มีความแม่นยำถูกต้องทั้ง 3 เฟส ทำให้ได้ความถี่ตรงตามการออกแบบ นอกจากนี้แกนเหล็กมีคุณสมบัติความเป็นเชิงเส้นสูง ทนต่อการต่อคาปาซิเตอร์เข้ากับวงจรไฟฟ้าโดยไม่อิ่มตัว พิกัดอุณหภูมิใช้งานสูง (Class H) มีอุณหภูมิใช้งานสูงสุด 50oC และอุณหภูมิการเก็บรักษา 75oC ทำให้ชุ่มด้วยเรซิ่นภายใต้สภาวะสุญญากาศและแรงดันสูง Reactor ถูกทำให้ชุ่มด้วยเรซิ่นภายใต้สภาวะสุญญากาศและแรงดันสูงเพื่อให้ขดลวดและแกน Reactor มีความแข็งแรง ขณะใช้งานมีเสียงรบกวนต่ำ การสั่นสะเทือนต่ำ และระบายความร้อนได้ดี

Detuning Reactor แบ่งออกเป็น 2 รุ่น
Detuning_Reactor

Reactor 7% for Capacitors net
output 25 kvar at 400

Detuning_Reactor

Reactor 7% for Capacitors net
output 50 kvar at 400