Surge Protective Devices (SPD)

Surge Protective Devices (SPD)

 

อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินชั่วขณะ

 

Surge Protective Devices (SPD) ทำหน้าที่ป้องกันแรงดันเกินชั่วขณะโดยจะลัดวงจรตัวเอง เพื่อให้กระแสเปลี่ยนทิศทางวิ่งผ่าน SPD ลงสู่กราวน์ แทนที่จะเข้าไปทำลายเครื่องใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ในขณะเดียวกันแรงดันคร่อม SPD จะถูกจำกัดไว้เพื่อไม่ให้สูงเกินไปจนเป็นอันตรายกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า จากนั้นเมื่อแรงดันเกินชั่วขณะผ่านลงกราวน์ไปแล้ว SPD ก็จะเปิดวงจรตัวเองกลับมาสู่สถานะปกติ

 

Surge Protective Devices (SPD) รุ่น Type2 (T2) จะใช้เทคโนโลยีประเภท MOV (Metal Oxide Varistor)

For more information, please contact