Pilot Devices

Pilot Devices

 

Pilot Devices เป็นอุปกรณ์จาก ABB ที่ถูกออกแบบเพื่อติดตั้งที่หน้าตู้ควบคุม

 

Pilot Devices แบ่งออกเป็นทั้งหมด 2 รุ่นคือ รุ่น “Compact” และ รุ่น “Modular”