UA Contactor/ Fuse Base/ Fuse Link/ Reator

UA Contactor

ออกแบบสำหรับใช้ตัดต่อคาแพซิเตอร์เข้ากับวงจรไฟฟ้าโดยเฉพาะ

ทนกระแสชั่วขณะต่อวงจรได้สูง
เป็นคอนแทคเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการตัดต่อคาแพซิเตอร์เข้ากับวงจรไฟฟ้า สามารถทนกระแสสูงชั่วขณะ กำลังต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าได้สูงสุด 100 เท่า ของกระแสพิกัดของคาแพซิเตอร์

Fuse Base & Fuse Link

Fuse Link

ABB HRC fuse of standard design are manufactured with Flag indicators on the upper end cap. After operation, the red colored leaf spring tucks up and indicates the status of operation.

Reator

ใช้กับคาแพซิเตอร์ ในระบบไฟฟ้าระดับแรงดันสูงสุด 690V

ข้อมูลเบื้องต้น
การติดตั้งคาแพซิเตอร์ในระบบไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงเพาเวอร์แฟกเตอร์จะทำให้เกิดวงจรเรโซแนนซ์แบบขนาน ซึ่งมีความถี่เรโซแนนซ์ที่ตรงกับความถี่ที่มีอยู่ในระบบไฟฟ้า จึงเกิดการขยายปริมาณฮาร์มอนิกให้มีปริมาณสูงขึ้นอย่างมากจนทำให้เกิดความเสียหายในระบบไฟฟ้า จึงได้มีการนำดีจูนฟิลเตอร์มาใช้ในการแก้ไขปัญหาซึ่งประกอบด้วยคาแพซิเตอร์ต่ออนุกรมกับรีแอคเตอร์ จะทำให้เกิดวงจรเรโซแนนซ์แบบขนานและแบบอนุกรมพร้อมๆกัน โดยวงจรเรโซแนนซ์แบบขนานที่เกิดขึ้นนี้จะมีความถี่เรโซแนนซ์แบบขนานที่อยู่ต่ำกว่าความถี่ของทุกๆ ฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้า จึงไม่เกิดปัญหาการขยายฮาร์มอนิกขึ้น และวงจรเรโซแนนซ์แบบอนุกรมที่เกิดขึ้นจะช่วยกรองฮาร์มอนิกบางส่วนออกจากระบบไฟฟ้าอีกด้วย ซึ่งเอบีบีได้ออกแบบรีแอคเตอร์ให้สามารถใช้งานได้ปลอดภัยและเชื่อถือได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

ติดต่อ WNJ Rungroj Electric