UA Contactor/ Fuse Base/ Fuse Link/ Reator

UA CONTACTOR/
FUSE BASE/ FUSE LINK/
REATOR

 

 

UA Contactor

ออกแบบสำหรับใช้ตัดต่อคาปาซิเตอร์เข้ากับวงจรไฟฟ้าโดยเฉพาะ

ทนกระแสชั่วขณะต่อวงจรได้สูง
เป็นคอนแทคเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการตัดต่อคาปาซิเตอร์เข้ากับวงจรไฟฟ้า สามารถทนกระแสสูงชั่วขณะ กำลังต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าได้สูงสุด 100 เท่า ของกระแสพิกัดของคาปาซิเตอร์

Fuse Base & Fuse Link

Fuse Base & Fuse Link รุ่น OFAF ยี่ห้อ ABB

 

  • ชนิด NH
  • ใช้ในระบบไฟฟ้าสูงสุด 500 โวลต์ Class gG
  • มีกระแสพิกัดให้เลือก 50A(ขนาด000), 63A(ขนาด000), 80A(ขนาด000), 100A(ขนาด000), 125A(ขนาด00), 160A(ขนาด00), 200A(ขนาด1), 250A(ขนาด1)
  • พิกัดลัดวงจรต่ำสุด 120kA
  • มาตรฐาน Standard DIN VDE 0636 part 21; IEC 60269-2-1/EN 60269-1

Reator

ใช้กับคาปาซิเตอร์ ในระบบไฟฟ้าระดับแรงดันสูงสุด 690V

 

ข้อมูลเบื้องต้น
การติดตั้งคาปาซิเตอร์ในระบบไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงเพาเวอร์แฟกเตอร์จะทำให้เกิดวงจรเรโซแนนซ์แบบขนาน ซึ่งมีความถี่เรโซแนนซ์ที่ตรงกับความถี่ที่มีอยู่ในระบบไฟฟ้า จึงเกิดการขยายปริมาณฮาร์มอนิกให้มีปริมาณสูงขึ้นอย่างมากจนทำให้เกิดความเสียหายในระบบไฟฟ้า จึงได้มีการนำดีจูนฟิลเตอร์มาใช้ในการแก้ไขปัญหาซึ่งประกอบด้วยคาแพซิเตอร์ต่ออนุกรมกับรีแอคเตอร์ จะทำให้เกิดวงจรเรโซแนนซ์แบบขนานและแบบอนุกรมพร้อมๆกัน โดยวงจรเรโซแนนซ์แบบขนานที่เกิดขึ้นนี้จะมีความถี่เรโซแนนซ์แบบขนานที่อยู่ต่ำกว่าความถี่ของทุกๆ ฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้า จึงไม่เกิดปัญหาการขยายฮาร์มอนิกขึ้น และวงจรเรโซแนนซ์แบบอนุกรมที่เกิดขึ้นจะช่วยกรองฮาร์มอนิกบางส่วนออกจากระบบไฟฟ้าอีกด้วย ซึ่งเอบีบีได้ออกแบบรีแอคเตอร์ให้สามารถใช้งานได้ปลอดภัยและเชื่อถือได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ