Motor Starter (MS116-0.4)

MotorStarter, MS116-0.4

Motor Starter รุ่น MS116-0.4
พิกัดมอเตอร์ 0.09 kW 1/8 HP
กระแสโอเวอร์โหลด 0.25-0.4 แอมป์

 

  • มีฟังก์ชั่นการป้องกัน Overload ในตัว
  • มีฟังก์ชั่นการป้องกัน Phase Loss ในตัว
  • มีระบบชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ
  • ปรับตั้งกระแส Overload ตามพิกัดมอเตอร์
  • Operation temp (compensated) -25 to 55 °C
  • Tripping class 10 A
  • มีฟังก์ชั่น Test ทดสอบตัวเอง