Capacitor: CLMD63 72/80kVAR 500/525V

CLMD63, 72/80kVAR, 500/525V

คาปาซิเตอร์ รุ่น CLMD63
( 72/80 kVAR 500/525V )

 

  • คาปาซิเตอร์แบบแห้ง ป้องกันการไฟไหม้
    มีคุณสมบัติไม่ติดไฟ ติดตั้งง่ายมีน้ำหนักเบา
    ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60831-1&2

 

  • กระบวนการผลิตและทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน
    ISO9001 และ ISO14001