ข่าวสาร

ข่าวสารที่ WNJ มีสาระความรู้เกี่ยวกับ
ไฟฟ้าที่สำคัญคอยอัพเดทอยู่เสมอ

 

ข่าวสารต่างๆที่ WNJ รวบรวมมาเกี่ยวข้องกับข้อมูลอุปกรณ์ไฟฟ้า ABB หลากหลาย ที่สามารถนำไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานได้สูงสุด รวมถึงช่วยให้ยืดอายุการใช้งานของสินค้าให้คุ้มค่า ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบข้อมูลรายละเอียดสินค้าได้โดยง่าย

ABB และ WNJ จัดสัมมนาประจำปี 2565
ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนออนไลน์

ABB-WNJ Seminar

แจ้งการปรับเปลี่ยนราคาสินค้า
หมวดคาปาซิเตอร์ (Hitachi Energy)

Capacitors Pricelist

เริ่มราคาใหม่ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

รายจ่ายในการชาร์จ
รถ EV เต็มใน 1 ครั้ง

ABB-cherger, EV charger, TerraACWallbox

ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างการชาร์จไฟบ้าน
และการชาร์จจากสถานี ในระยะเวลา 1/2/8 ชั่วโมง

ตารางเปรียบเทียบเพาเวอร์มิเตอร์
(Power Meter) รุ่น M1M

PowerMeter, M1M

ข้อมูลเปรียบเทียบเพาเวอร์มิเตอร์รุ่น M1M
ทั้ง 3 รุ่น >> M1M 12 / M1M 20 / M1M 30

ตารางเทียบรุ่นรีเลย์
(Relay) ยี่ห้อต่างๆ

Relay

ข้อมูลเทียบรุ่นรีเลย์ (Relays) กับแบรนด์ ABB
เช่น TELE / IDEC / OMRON

ทำความรู้จักพร้อมวิธีตั้งค่า
เพาเวอร์มิเตอร์รุ่น M1M 12

ข้อมูลเกี่ยวกับ Terra AC Wallbox
เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่จาก ABB