ข่าวสาร

ข่าวสารที่ WNJ มีสาระความรู้เกี่ยวกับ
ไฟฟ้าที่สำคัญคอยอัพเดทอยู่เสมอ

 

ข่าวสารต่างๆที่ WNJ รวบรวมมาเกี่ยวข้องกับข้อมูลอุปกรณ์ไฟฟ้า ABB หลากหลาย ที่สามารถนำไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานได้สูงสุด รวมถึงช่วยให้ยืดอายุการใช้งานของสินค้าให้คุ้มค่า ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบข้อมูลรายละเอียดสินค้าได้โดยง่าย

Hitachi Energy แจ้งปรับราคา
ใหม่เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2566

Capacitor, Pricelist2023

รวม 3 ช่องทางออนไลน์ในการ
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า
ABB ที่
WNJ

WNJ online, ABB online

ABB Terra DC Wallbox
เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
(Fast Charge)

Terra DC Wallbox, ABB, EVcharger, DC charge

ABB Terra DC Wallbox
เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
(Fast Charge)

TerraDCWallbox, 24kW, EV, EVcharger, เครื่องชาร์จEV

WNJ แนะนำการติดตั้งเครื่องชาร์จแบบติดผนัง
Wall Mounted Charger

ติดตั้งเครื่องชาร์จ, Wallbox, EVcharger

WNJ แจ้งปรับราคาสินค้า มาสเตอร์ (MASTER)
เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

MASTER Pricelist

แจ้งการปรับเปลี่ยนราคาสินค้า
หมวดคาปาซิเตอร์ (Hitachi Energy)

Capacitors Pricelist

เริ่มราคาใหม่ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

รายจ่ายในการชาร์จ
รถ EV เต็มใน 1 ครั้ง

ABB charger, EV charger, TerraACWallbox, Wallbox, EV

ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างการชาร์จไฟบ้าน
และการชาร์จจากสถานี ในระยะเวลา 1/2/8 ชั่วโมง

ตารางเปรียบเทียบเพาเวอร์มิเตอร์
(Power Meter) รุ่น M1M

PowerMeter, M1M

ข้อมูลเปรียบเทียบเพาเวอร์มิเตอร์รุ่น M1M
ทั้ง 3 รุ่น >> M1M 12 / M1M 20 / M1M 30

ตารางเทียบรุ่นรีเลย์
(Relay) ยี่ห้อต่างๆ

Relay

ข้อมูลเทียบรุ่นรีเลย์ (Relays) กับแบรนด์ ABB
เช่น TELE / IDEC / OMRON

ทำความรู้จักพร้อมวิธีตั้งค่า
เพาเวอร์มิเตอร์รุ่น M1M 12

ข้อมูลเกี่ยวกับ Terra AC Wallbox
เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่จาก ABB