Pilot Devices : Compact

Pilot devices : Compact

อุปกรณ์ควบคุมหน้าตู้

เป็นชนิดสำเร็จรูปในตัว ไม่แยกชิ้นส่วน ราคาประหยัด มีคอนแทคนำกระแสได้ถึง 1A ที่ 240V (AC-15) ผ่านการทดสอบและได้มาตรฐาน IP66, IP67 และ IP69K

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ