Capacitor: CLMD63 60/65kVAR 400/415V

CLMD63, 60/65kVAR, 400/415V

คาปาซิเตอร์ รุ่น CLMD63
( 60/65 kVAR 400/415V )

 

  • คาปาซิเตอร์แบบแห้ง ป้องกันการไฟไหม้
    มีคุณสมบัติไม่ติดไฟ ติดตั้งง่ายมีน้ำหนักเบา
    ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60831-1&2

 

  • กระบวนการผลิตและทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน
    ISO9001 และ ISO14001