Capacitor: CLMD43 5/5.5kVAR 400/415V

CLMD43, 5/5.5kVAR, 400/415V

คาปาซิเตอร์ รุ่น CLMD43
( 5/5.5 kVAR 400/415V )

 

  • คาปาซิเตอร์แบบแห้ง ป้องกันการไฟไหม้
    มีคุณสมบัติไม่ติดไฟ ติดตั้งง่ายมีน้ำหนักเบา
    ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60831-1&2

 

  • กระบวนการผลิตและทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน
    ISO9001 และ ISO14001