Weatherproof Switched Isolater

Weatherproof Switched Isolater

2 poles switch, IP66

เหมาะกับการใช้งานเป็นสวิตซ์ภายนอกอาคารโดยเฉพาะกับโหลดที่เป็นปั้มและมอเตอร์

อุปกรณ์ Enclosed switch ถูกออกแบบมาให้ใช้งาน เป็นอุปกรณ์ตัดต่อวงจรออกจากระบบอย่างสมบูรณ์ (Isolated) เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฎิบัติงาน

ตัวกล่องพลาสติกเหมาะกับการติดตั้งในสิ่งแวดล้อมที่ต้องการ การทนทานต่อการกัดกร่อนจากสารเคมีและปรอทสนิมจากความชื้น อีกทั้งยังมีน้ำหนักเบาทำให้ง่ายต่อการขนส่งและติดตั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

ติดต่อ WNJ Rungroj Electric