PLC & MOTOR

PLC & MOTOR

 

 

PLC & MOTOR อุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่ปรับลดค่า PF ให้กับระบบไฟฟ้าอีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

PLC & MOTOR เป็นอุปกรณ์ในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรโดยใช้การประมวลผลและจัดการข้อมูลต่าง อย่างมีประสิทธิภาพ

 

PLC หรือ โปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรลเลอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งได้เปรียบกว่าการใช้ระบบรีเลย์โดยทั่วไป ซึ่งสะดวกกว่าทั้งการติดตั้งอีกทั้งยังใช้กระแสไฟฟ้าที่น้อยกว่า มีทั้งหน่วยความจำและระบบประมวลผลที่มีประสิทธิภาพคล้ายการทำการของระบบคอมพิวเตอร์

 

MOTOR ของ ABB ถูกออกแบบให้ใช้ได้ทั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำและแรงสูงเพื่อให้เหมาะสมกับภาอุตสาหกรรมต่าง ที่มีอยูหลากหลายมีตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึง ขนาด 70 กิโลวัตต์ ประกอบวัสดุและอุปกรณ์ส่งกำลังคุณภาพเยี่ยมจากประเทศสหรัฐอเมริกา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

ติดต่อ WNJ Rungroj Electric