Plastic enclosed switch-disconnectors, OTP Series

Plastic enclosed switch-disconnectors, OTP Series

Front operated, IP65 (IEC 60529)

 

เหมาะกับการใช้งานเป็น Safety Switch ในงานอุตสาหกรรม
อุปกรณ์ Enclosed switch ถูกออกแบบมาให้ใช้งาน เป็นอุปกรณ์ตัดต่อวงจรออกจากระบบอย่างสมบูรณ์ (Isolated) เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฎิบัติงาน
ตัวกล่องพลาสติกเหมาะกับการติดตั้งในสิ่งแวดล้อมที่ต้องการ การทนทานต่อการกัดกร่อนจากสารเคมีและปรอทสนิมจากความชื้น อีกทั้งยังมีน้ำหนักเบาทำให้ง่ายต่อการขนส่งและติดตั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

ติดต่อ WNJ Rungroj Electric