PILOT DEVICES : MODULAR

PILOT DEVICES : MODULAR

อุปกรณ์ควบคุมหน้าตู้ รุ่น Modular

เป็นชนิดแยกชิ้นประกอบตามความต้องการ

■ คอนแทคนำกระแสได้ถึง 6A ที่ 230V (AC-15)
■ มีให้เลือกหลากหลายชนิด
– Pushbuttons (illuminated & non illuminated)
– Emergency shop (pull, twist & key release)
– Mushrooms
– Selector switches (2 position & 3 position)
– Key switches
– Pilot lamp (integrated LED)
– Toggle switches
– Double pushbuttons