ข่าวสารและโปรโมชั่น

—  โปรโมชั่น  —

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 

  • ไม่ร่วมกับโปรโมชั่นส่วนลดอื่น
  • ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือส่วนลดการค้าอื่นได้
  • มูลค่าของรางวัลจะคำนวณ ณ วันที่ครบกำหนด
  • ของรางวัลจะได้รับหลังจากมีการชำระค่าสินค้าครบแล้ว
  • ระยะเวลาสะสมยอดตั้งแต่ เม.ย. – มิ.ย. 2563 เท่านั้น
ติดต่อ WNJ Rungroj Electric